ایزوفیکس

خودرو هایی که در ایران ایزوفیکس دارند

خودرو هایی که در ایران ایزوفیکس دارند خودرو هایی که در ایران ایزوفیکس دارند؛ در گذشته و در هنگام نش...

ادامه مطلب

ایزوفیکس صندلی خودرو

چرا ایزوفیکس برای صندلی خودرو مهم است

چرا ایزوفیکس برای صندلی خودرو مهم است چرا ایزوفیکس برای صندلی خودرو مهم است؛ ایزوفیکس در خودرو یک س...

ادامه مطلب

صندلی ماشين كودک

همه چيز در مورد صندلی ماشين كودک

صندلی ماشين كودک چیست؟ همه چيز در مورد صندلی ماشين كودک؛ صندلی ایمنی کودک (car-seat) یا صندلی ماشین...

ادامه مطلب

صندلی ماشين ايزوفيكس دار

استاندارد های صندلی ماشين ايزوفيكس دار

صندلی ماشين ايزوفيكس دار استاندارد های صندلی ماشين ايزوفيكس دار؛ امروز صندلی خودروهای روز دنیا به م...

ادامه مطلب